top of page

Lannwit Rekonesans

19 me 2016

soti nan 6: 30-9: 00 pm

Lannwit Rekonesans se yon aswè kote nou reyini pou selebre reyalizasyon etonan elèv nou yo ak pwofesè yo. OU DWE enskri pou evènman sa a. Tanpri ranpli fòm ki anba la a pou RSVP. Kopi nan pòt louvri, antoloji Alfabetizasyon Nassau pibliye nan travay elèv yo, yo pral distribye tou nan lannwit rekonesans.

Klike pou direksyon.

Nou regrèt men evènman an plen kapasite. Nou pa aksepte RSVP ankò nan lannwit rekonesans 2016.

 

Umama and Kim Carr
Raffle table 3
Ocaria and ELL Pair
recog night room
recog night room
stu recog
authors
jk recog
recognition night
bar recog night
joel recog night
bar recog night
joel recog night
bottom of page