top of page

Vin yon Tutor OG

Anba la a se kondisyon pou alfabetizasyon Nassau a Orton-Gillingham Academy (OGA) asosye-nivo kou fòmasyon ak pratik.
  • Kandida yo konplete yon premye semèn 30 èdtan kou nan mitan mwa Out atravè yon modèl ibrid nan fas-a-fas fòmasyon ap viv nan sant leson patikilye nou an nan Wantagh ansanm ak sesyon Zoom vityèl.

  • Apre fini, nou pral travay matche ak chak kandida ak yon elèv ki apwopriye pou travay pratik.

  • Kandida yo dwe ranpli yon sipèvize, 100 èdtan pratik ak yon elèv ki gen disleksi. Atann pratik la kòmanse nan mwa septanm nan epi fini nan mwa jen.

  • Chak kandida dwe kreye espas nan orè pèsonèl li pandan aprè lekòl, aswè, ak / oswa èdtan wikenn pou toujou rankontre ak yon elèv 3 fwa pa semèn nan etablisman nou an nan Wantagh pou pratik ki poko peye a.

  • Kandida yo dwe ranpli 10 obsèvasyon videyo.

  • Kandida yo pral espere kreye plan leson pou chak sesyon leson patikilye.

  • Kandida yo dwe ale nan 30 èdtan adisyonèl nan fòmasyon ki pral rive nan 3 wikenn obligatwa (samdi ak dimanch) pandan otòn lan. Tout kou asosye nivo a se 60 èdtan ansèyman.

  • Kandida yo pral espere tou ranpli tout lekti obligatwa nan lis lekti nivo asosye Orton-Gillingham (OGA) epi ekri / soumèt yon rapò tou kout sou chak lekti. Lis lekti a ak atik yo ka jwenn nan lyen sa a: https://www.ortonacademy.org/training-certification/associate-level/

  • Atann dedye yon minimòm de 10 èdtan nan yon semèn sou OG (ki gen ladan leson patikilye ak planifikasyon leson).

  • Lè yo fin ranpli tout kondisyon, kandida yo pral espere ranpli epi soumèt yon aplikasyon sou entènèt dirèkteman nan OGA la.

(...)

Klike la a pou telechaje aplikasyon fakilte a.

(...)

(...)

Ogmante vizyon ou

Byenveni vizitè yo sou sit ou a ak yon ti entwodiksyon ki enteresan.

Double klike sou edite epi ajoute pwòp tèks ou a.

Application Request

Thanks for interest in our program.!

bottom of page