top of page

Resous Elèv yo

Èske ou vle aprann sou sitwayènte ameriken? Klike sou yo aprann plis .

Èske ou vle amelyore ladrès angle ou? Klike sou yo gade leson videyo sa yo ak yon pwofesè ESL.

Èske ou vle amelyore ladrès tande ou a? Klike sou pou koute videyo kout ak egzamen konpreyansyon koute.

Èske ou vle amelyore gramè ou a? Klike sou pou fè aktivite gramè endepandan yo.

Èske ou vle pratike pou tès lisans chofè a? Klike la a

.

Èske ou vle amelyore lekti angle ou, ekri, òtograf, pwononsyasyon, gramè, ak ladrès tande? Klike sou enskri pou yon sit entènèt entèaktif gratis.

bottom of page