top of page

Ekip nou an.

Staff members can be reached through our office phone number (516)-867-3580

Karen Micciche

Karen Micciche ap sèvi kòm Direktè Egzekitif Literacy Nassau depi 2010. Pandan manda li a, li te amelyore misyon prensipal la ak pwogramasyon pou kreye enklizyon pou tout moun Long Island yo nan nivo alfabetizasyon ki pi ba yo, enkli timoun yo. Li te prezante metodoloji Orton-Gillingham bay popilasyon titè-elèv nou an an 2016 e li te konstwi sant leson patikilye nou an ki baze sou don an 2018. Karen se yon moun ki renmen mo pou tout lavi, sèl pitit yon manman disleksik ki te dedye adilt li. lavi a asire w ke tout moun ki nan rive li gen aksè a zouti ki nesesè yo vin yon lektè konfyans. Kounye a li ap etidye pou l vin yon Fellow nan Orton-Gillingham Academy e li espere revitalize fòmasyon pwofesè atravè zile a nan ane k ap vini yo. Nan tan lib li, Karen ekri woman sou plim non KJ Micciche. Premye roman li a, Annuaire la, pral pibliye nan Sourcebooks nan mwa me 2023.

Karen

Kate Quijano

Kate Quijano se Direktè Pwogram Senior nan Literacy Nassau ak yon Fellow nan Fòmasyon nan Orton-Gillingham Academy. Pou pwogram adilt nou yo, li fòme volontè yo, li anrejistre ak evalye elèv yo, epi li kowòdone/pwograme klas pou pwogram k ap aprann Angle ak Alfabetizasyon debaz nou yo. Pou pwogram timoun nou yo, li fè entèvyou ak evalyasyon yo epi matche elèv yo ak pwofesè OG yo. Kate tou bay enstriksyon OG pou plizyè elèv tèt li.
Kate gen yon diplòm bakaloreya nan edikasyon elemantè ak yon metriz nan edikasyon alfabetizasyon. Li te travay nan domèn edikasyon pou 19 dènye ane yo kòm yon pwofesè lekòl primè, yon espesyalis alfabetizasyon, ak yon pwofesè adjwen. Kate ap viv ak mari l, de chen, yon fiè, sis poul, ak apeprè 30 pwason. Nan tan lib li, li renmen li, kayak, Kwochè, ak vizite pak la chen.

Kate

Anne-Marie Poliviou

Anne-Marie se Asistan Egzekitif Karen nan Literacy Nassau depi jiyè 2017. Li te kòmanse nan bèl kolonyal nan Freeport epi li te ede deplase ekip la nan biwo aktyèl yo nan Wantagh. Wòl sa a pèmèt li mete anpil chapo epi li renmen jere defi chak jou yo. Se bèl bagay pou w fè pati Literacy Nassau kwasans ak ekspansyon pwogram pou ede lòt moun.

Anne-Marie
Jessica

Renae Katz

Wòl travay Renae Katz nan Literacy Nassau se kontab la. Li te travay pou anpil konpayi pandan ane yo manyen liv yo. Li fè pati ekip Literacy Nassau depi 2014. Pandan l ap travay nan Literacy Nassau, li te gade kwasans òganizasyon an pandan ane yo. Pou non sèlman ede granmoun ak klas alfabetizasyon. Kounye a li opere yon sant leson patikilye pou timoun ki gen disleksi. Li pral ak kè kontan kontinye epi fè pati òganizasyon Literacy Nassau ki fè efò pou ede lòt moun.

Renae
Kaitlyn

Cristina Morales

Cristina tèlman kontan pou l rantre nan ekip Alfabetizasyon Nassau a. Pandan ke li pa janm wè tèt li nan domèn edikasyon an nan okenn fason, e sa a pral yon nouvo defi pou li, li ranpli ak espwa ak detèminasyon pou ede anpil moun ke li kapab. Li kwè devouman Literacy Nassau pou ede kominote imigran yo se yon bagay ki remakab. Li te grandi kòm yon premye jenerasyon Ameriken ki te leve pa yon fanmi imigran ak kòm yon timoun nan kominote sa a, Cristina se rekonesan pou jwenn yon fason yo bay tounen. Apre li te soti nan mendèv la kèk ane ki sot pase yo akòz pandemi an, Cristina kontan anpil pou l retounen deyò ankò.

Cristina

Izabella Katz

Izabella Katz se yon titè Orton-Gillingham aplentan nan Literacy Nassau. Izabella te resevwa fòmasyon atravè Alfabetizasyon Nassau nan ane 2021-2022 e li te vin tounen yon Praktisyonè Nivo Asosye atravè Orton-Gillingham Academy nan ete 2022. Nan mwa me 2021 li te resevwa Lisans li nan Sikoloji nan Farmingdale State College. Izabella tèlman kontan pou l ap travay pou Literacy Nassau, e li rekonesan dèske li kapab ede timoun ki gen andikap aprann aprann li ak ekri.

Izzy
bottom of page