top of page

Klib Liv Next Chapit

ak

Jot li desann klib ekri

Enfòmasyon Enskripsyon:

(...)

Granmoun ki gen andikap nan devlopman ka rantre nan yon klib liv oswa klib ekri kèlkeswa nivo alfabetizasyon yo. Si w enterese nan klib liv pwochen chapit nou an oswa Jot li desann klib ekri kreyatif, ou pa oblije ale nan enskripsyon an. Pwosesis enskripsyon an ap kontinye. Tanpri klike la a ranpli yon fòm konsomasyon epi voye li tounen nan adrès ki sou fòm lan. Kontakte nou nan 516-867-3580 pou aprann plis sou pwogram lan.

(...)

(...)

(...)

Alfabetizasyon Nassau nan pwochen chapit Liv Klib

Ti klib liv sa yo nan 6-8 moun ofri granmoun ki gen andikap entelektyèl ak devlopman opòtinite pou li pou plezi ak sosyalize nan kominote a. Gide pa yon pè nan fasilitatè volontè ki resevwa fòmasyon, klib Next Liv Liv Alfabetizasyon Nassau a rankontre chak semèn pou yon èdtan nan bibliyotèk ak kafe chwazi nan tout konte Nassau ak Suffolk.

Klike sou yo gade yon videyo yo aprann plis.

(...)

Jot It Down - Creative Writing Club

(...)

Adilt ki gen andikap entelektyèl ak devlopman aprann eksprime tèt yo kreyativman nan ekri, fè nouvo zanmi, epi jwi lavi kominote a.  

bottom of page