top of page

Pwochen Chapit Liv Prezans Club

Pwochen fasilitatè Liv Chapit Liv la dwe soumèt prezans chak mwa. Fasilitatè yo ka poste fòm prezans lan nan biwo Alfabetizasyon Nassau oswa yo ka soumèt prezans lan sou Entènèt nan fòm ki anba la a.

(...)

Mèsi pou koperasyon ou.

bottom of page