top of page

Moun k ap Aprann Lang Anglè

Pwosesis Enskripsyon

(...)

Elèv ki enterese nan enstriksyon ti gwoup oswa klas sitwayènte dwe enskri . Ou pral teste yo nan lòd yo dwe apwopriye mete nan youn nan pwogram pote nou an. Enskripsyon pran apeprè 45 minit. Ou pral bezwen idantifikasyon ak yon kat sekirite sosyal, si ou genyen youn.

(...)

Nouvo elèv ki vle enskri pou klas angle yo dwe pran randevou pou enskripsyon an. Kontakte Kate Quijano pou plis enfòmasyon: KQuijano@LiteracyNassau.org.

(...)

Klike sou pou pran yon randevou enskripsyon an.

(...)

student path.jpg
bottom of page