An-Sèvis Fòmasyon (ISTs) pou Volontè Kouran

Leson patikilye yo se pi gwo resous nou yo.

Nou di ou mèsi pou tout sa ou fè.

Tanpri vizite paj sa a pou yon lis k ap kontinye nan ISTs (An-Sèvis Fòmasyon).

Tout atelye yo gratis pou pwofesè nou yo kounye a.

(...)

  Scroll down pou enskri pou IST yo.