top of page

Etap 1

Oryantasyon pou nouvo volontè yo

Poukisa mwen oblije patisipe nan yon oryantasyon volontè?

(...)

Alfabetizasyon Nassau angaje nan asire ke nou mete volontè nan yon wòl ki pale ak yo. Reyinyon fas-a-fas oryantasyon nou revize misyon nou yo ak istwa ak bay yon BECA de chak nan pwogram nou yo.

(...)

Tanpri ranpli fòm ki nan paj sa a epi endike nan ki atelye ou kapab ale. Ou ka rele tou 516-867-3580 pou aprann plis sou opòtinite volontè Literacy Nassau.

(...)

Opòtinite volontè nou yo baze sou enskripsyon elèv yo epi n ap fè pi byen nou pou akomode orè ou.

Orè Oryantasyon

Oryantasyon Virtual

(...)

  • Vandredi 14 me, 11:00 am-12:00pm

  • Samdi, 15 me, 11:00 am-12:00pm

  • Jedi, 27 Me, 10:00 am-11:00am

  • Jedi 27 Me, 6:00 pm-7:00pm

(...)

Apre ou fin enskri, yo pral voye yon lyen Zoom yon imèl kèk jou anvan atelye a.

(...)

bottom of page